5.5. Ohjelmakohtaiset merkistöasetukset

Monet ohjelmat vaativat erityisasetuksia toimiakseen. Esimerkiksi GNU readline -kirjastoa käyttävät kirjastot lukevat /etc/inputrc- tai ~/.inputrc-tiedostot käynnistyessään. Mm. bash ja MySQL:n komentoriviasiakas käyttävät tätä kirjastoa.

Ennen ohjelmakohtaisia asetuksia on kuitenkin syytä säätää lokaalit kuntoon. Ongelmat häviävät usein jo tällön.

5.5.1. bash

Tiedostoon /etc/inputrc tai ~/.inputrc seuraavat rivit:


	set input-meta on
	set output-meta on

Jotkin järjestelmät vaativat lisäksi asetuksen


	 set convert-meta off

5.5.2. elm

Tiedostoon ~/.elm/elmrc seuraavat rivit:


	charset = iso-8859-1
	displaycharset = iso-8859-1
	textencoding = 8bit

Tämä ei välttämättä toimi kaikkien elm-versioiden kanssa. Osittaisen MIME-tuen saa elmiin metamail-paketin avulla.

5.5.3. elm-ME+

Lisää tiedostoon /etc/elm-me/elm.mimecharsets seuraava rivit:


fi_FI ISO-8859-1
fi_FI@euro ISO-8859-15

5.5.4. emacs

Nykyiset Emacsit toimivat oikein X Window Systemissä kunhan lokaaliasetukset ovat kunnossa. Konsolissa tai -nw valitsimella käynnistettynä näin ei kuitenkaan ole vaan ~/.emacs-tiedostoon pitää lisätä seuraava rivi:


(set-input-mode nil nil 'foo)

5.5.4.1. Gnus

Gnus toimii merkistöjen osalta oikein ilman muutoksia GNU Emacsin ja XEmacsin uudempien versioiden kanssa, mikäli näihin on käännetty mukaan monikielisyyslaajennukset (MULE, Multi-lingual enhancements) ja järjestelmän lokaaliasetukset on konfiguroitu oikein.

Muussa tapauksessa lisätään tiedostoon ~/.gnus:


     (setq gnus-default-posting-charset 'iso-8859-1)
     (setq message-default-charset 'iso-8859-1)

5.5.4.2. vm

Lisää tiedostoon ~/.vm

	(setq vm-mime-8bit-text-transfer-encoding '8bit)

5.5.5. irc ja sen johdannaiset

Lisätään tiedostoon /etc/irc/script/local rivit tai kirjoitetaan ne komentokehotteeseen:

set EIGHT_BIT_CHARACTERS on 
set TRANSLATION LATIN_1 

5.5.6. groff

Käynnistetään groff käskyllä groff -Tlatin1 <input-tiedosto>

5.5.7. joe

Käynnistetään joe käskyllä joe -asis tai lisätään tiedostoon ~/.joerc


	-asis

5.5.8. kermit

Epätäydellinen, mutta varsin toimiva ~/kermrc:


    set terminal bytesize 8
    set command bytesize 8
    set file bytesize 8
    set language finnish
    set file character-set latin1-iso
    set transfer character-set latin1-iso
    set terminal character-set latin1-iso	

Asetuksia on muutettava jos remote host on käyttöjärjestelmältään DOS tai OS/2.

5.5.9. less

Asetetaan ympäristömuuttuja: LESSCHARSET=latin1 Tämä ei ole välttämätöntä, jos järjestelmä tukee lokaaleja. Tällöin voidaan myös asettaa ympäristömuuttujien LANG, LC_CTYPE tai LC_ALL arvo.

5.5.10. ls

ls toimii oikein kunhan lokaaliympäristömuuttuja LC_CTYPE, LANG tai LC_ALL on asetettu.

5.5.11. links

Lisätään tiedostoon ~/.links/.links.cfg rivi


	terminal2 "linux" 0 0 0 0 ISO-8859-1

5.5.12. lynx

Tiedostoon ~/.lynxrc seuraava rivi:


	character_set=ISO Latin 1

Tämän voi asettaa myös tiedostossa /etc/lynx.cfg tai lynxin Options -valikossa.

5.5.13. man

Katso Kohta 5.5.6 groff.

5.5.14. metamail

Asetetaan ympäristömuuttuja MM_CHARSET=ISO-8859-1

5.5.15. nn

Tiedostoon ~/.nn/init seuraava rivi:


	set data-bits 8

5.5.16. OpenOffice Debian GNU/Linuxissa

Kunhan lokaalit on asetettu suomalaisiksi suomenkielisen OpenOfficen saa kun asentaa paketin openoffice.org-l10n-fi.

5.5.17. pine

Tiedostoon ~/.pinerc seuraava rivi:


	character-set=ISO-8859-1

Tämä voidaan asettaa myös pinen Setup | Config -menussa. pinen news-asetukset ovat:


	enable-8bit-esmtp-negotiation
	enable-8bit-nntp-posting

5.5.18. rlogin

Käynnistetään rlogin käskyllä rlogin -8 foo.bar.fi

5.5.19. sendmail

Lisätään tiedostoon /etc/sendmail.mc rivi


	define(`confEIGHT_BIT_HANDLING', `mimefy')dnl

tai lisätään /etc/sendmail.cf:ään rivit:


	O EightBitMode=mimefy

5.5.20. tcsh

Lisätään tiedostoon /etc/csh.login tai ~/.login rivi


	setenv LC_CTYPE fi_FI@euro

5.5.21. telnet

Lisätään tiedostoon ~/.telnetrc rivi jokaista remote hostia kohden:


	hostname set outbinary true

5.5.22. TeX/LaTeX

Aja ensin texconfig. Valitse hyphenation -> latex ja poista kommentointi finnish -sanan edestä sekä tallenna tekemäsi muutokset. EDITOR-ympäristömuuttujan on syytä olla kunnossa, jotta voit käyttää tuttua editoria. Tämän jälkeen tarvitset vielä ao. määritykset dokumenttiisi, jotta ääkköset ja suomenkielinen tavutus toimisi.

	\usepackage[latin1]{inputenc}
	\usepackage[T1]{fontenc}
	\usepackage[finnish]{babel}

5.5.22.1. Desimaalipilkku

Nyyssiartikkelissa annetaan seuraava ohje, jolla desimaalipilkun saa toimimaan.

\documentclass{article}
\usepackage{t1enc}
\usepackage{a4}
\usepackage[finnish]{babel}
\DeclareMathSymbol{,}{\mathpunct}{letters}{"3B}
\DeclareMathSymbol{.}{\mathord}{letters}{"3B}
\DeclareMathSymbol{\decimal}{\mathord}{letters}{"3A}

\begin{document}
  Ajatellaan, että $f(x, y, z) = 3.333$. Mitäs sitten?
\end{document}

5.5.22.2. LaTeX-ohjeita

Lisätietoja dokumentista Pitkänpuoleinen johdanto LaTeX2e:n käyttöön

5.5.23. tin

Lisää ~/.tin/headers-tiedostoon rivit


	Mime-Version: 1.0
	Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
	Content-Transfer-Encoding: 8bit