6.1. Yleiset asetukset

Monia kohdan Ohjelmakohtaiset näppäimistöasetukset ongelmia voidaan välttäää asettamalle oikeat lokaaliasetukset.

Lokaaliasetuksia voi muuttaa monella tavalla, joita localen manuaalisivu kuvaa tarkemmin. Suosittuja asetuksia ovat ympäristömuuttujien LANG, LC_ALL tai LC_CTYPE arvon asettaminen arvoon


	fi_FI

tai arvoon


	fi_FI@euro

Taulu 6-1. Lokaalit

LokaaliympäristömuuttujaKäyttö
LC_COLLATE Merkkijonojen järjesteminen.
LC_CTYPE Merkkien luokittelu ja muuntaminen.
LC_MESSAGES Ohjelmien kääntäminen mikäli ohjelma käännöstä tukee ja muut lokaaliympäristömuuttujat eivät ole ristiriidassa LC_MESSAGES-ympäristömuuttujan kanssa.
LC_MONETARY Raha-arvot
LC_NUMERIC Numeeristen ei-raha-arvojen muotoilu
LC_TIME Päivämäärän ja ajan muotoilu
LC_PAPER Paperikoon määrittely
LC_ALL Määrittelee kaikki edellä mainitut ympäristömuuttujat. Muut lokaaliympäristömuuttujat jätetään huomiotta.
LANG Määrittelee kaikki edellä mainitut ympäristömuuttujat, mutta yksittäiset lokaaliympäristömuuttujat voi määritellä erikseen.

Tässä mallisesimerkki:


LANG=C
LC_CTYPE=fi_FI@euro
LESSCHARSET=latin1