3.1. Tekstitiedostojen konvertointi UTF-8:ksi

Tekstitiedostoja voi konvertoida recode-komennolla esimerkiksi näin:

$ recode Latin1..UTF-8 foo.dtd