5.2. Locale-asetukset

Debianissa lokaaliasetukset asetetaan tiedostoon /etc/environment ja Red Hatissa tiedostoon /etc/sysconfig/i18n

5.2.1. Debian


LANG=C
LC_CTYPE=fi_FI@euro
LC_PAPER=fi_FI@euro
LESSCHARSET=latin1

5.2.2. Red Hat


LANG=C
LC_CTYPE=fi_FI@euro
LC_PAPER=fi_FI@euro
LESSCHARSET=latin1
export LANG LC_CTYPE LESSCHARSET