2.1. Merkistö

Suomalaistettu GNU/Linux käyttää kansainvälistä ISO-8859-1- eli Latin-1-merkistöä tai ISO-8859-15- eli Latin-9-merkistöä. Tämän määritteleminen ei ole aina välttämätöntä, mutta monet tärkeät ohjelmat vaativat sen asettamisen.

ISO-8859-15-merkistöä, joka tukee euro -merkkiä, kutsutaan joskus myös nimellä Latin-0

2.1.1. Näppäimistökartan lataaminen

2.1.1.1. Konsolissa

Näppäimistökartan voi ladata käskyllä loadkeys fi-latin1 tai jos kbd on 1.08 tai uudempi voidaan käyttää myös komentoa loadkeys fi-latin9

Joissakin jakeluissa näppäimistökartan nimessä on .map.gz päätteen sijasta .kmap.gz pääte. Näppäimistökarttojen sijainnissa on eroja eri distribuutioiden välillä. Näppäimistökartat löytää esimerkiksi käskyllä find /usr -name '*latin1.*map*' -print

On syytä huomata, että oikea näppäimistökartta on fi-latin1 tai fi-latin9 eikä fi, joka on vanha 7-bittinen näppäimistökartta.

Debian GNU/Linuxissa loadkeys ajetaan käynnistyksen aikana skriptistä /etc/init.d/keymap.sh. Näppäimistökartan voi vaihtaa komennolla /usr/sbin/install-keymap.

Red Hatissa käynnistyksen aikana suoritetaan yleensä /etc/rc.d/init.d/keytable -skripti. Tämä skripti lukee /etc/sysconfig/keyboard -tiedoston, jossa määritellään käytettävä näppäimistökartta. Näppäimistön ollessa suomenkielinen tietosto sisältää sauraavan rivin:

	KEYTABLE=fi-latin1

2.1.1.2. XFree86 3

XFree86 3.2:ssa ja uudemmissa /etc/X11/XF86Config-tiedostossa pitäisi olla Keyboard section -kohdassa seuraavat rivit:


	Section "Keyboard"
	  Protocol    "Standard"
	  XkbRules    "xfree86"
	  XkbModel    "pc102"
	  XkbLayout    "fi"
	  XkbVariant   "nodeadkeys"
	EndSection

Näitä, kuten monia muitakin, asetuksia voi muokata omien mieltymyksien mukaan ja alla on esimerkkinä Debian GNU/Linux 2.2 (tätä kirjoitettaessa kyseessä oli vielä kehitysversio) "Keyboard Section:"


	Section "Keyboard"
	  Protocol    "Standard"
	  AutoRepeat   500 30
	  LeftAlt     Meta
	  RightAlt    Meta
	  ScrollLock   Compose
	  RightCtl    Control
	  XkbKeycodes   "xfree86"
	  XkbTypes    "default"
	  XkbCompat    "default"
	  XkbSymbols   "us(pc101)"
	  XkbGeometry   "pc"
	  XkbRules    "xfree86"
	  XkbModel    "pc102"
	  XkbLayout    "fi"
	EndSection

Lisätietoja XF86Config-tiedoston manuaalisivulta.

2.1.1.3. XFree86 4

XFreen versiossa neljä on hiukan erilaiset näppäimistöasetukset, joista tässä esimerkki:


Section "InputDevice"
    Identifier   "Generic Keyboard"
    Driver     "keyboard"
    Option     "CoreKeyboard"
    Option     "XkbRules"   "xfree86"
    Option     "XkbModel"   "pc105"
    Option     "XkbLayout"   "fi"
    Option     "XkbVariant"  "nodeadkeys"
EndSection

2.1.2. Kuolleet näppäimet

Kuolleet näppäimet ovat näppäimiä, joiden painaminen ei tulosta mitään ruudulle ennenkuin painetaan toista näppäintä. Mm. tilde, ~, on tällainen näppäin. Kuolleita näppäimiä tarvitaan useammasta kuin yhdestä merkistä koostuvien merkkien kuten ñ tai é kirjoittamiseen.